prva stran
zanimivosti v okolici graščine Duplje
 

Vogvarjeva hiša v Spodnjih Dupljah

 

 seznam

 

 

DUPLJE na Gor.

 

Cerkev Sv. Vida v Spodnjih Dupljah

 

Vogvarjeva hiša v Spodnjih Dupljah

 

Vogvarjeva hiša - RAZSTAVIŠČE NA PODU

 

Arneževa luknja v Spodnjih Dupljah

 

Cerkev sv. Mihaela v Zgornjih Dupljah

 

Turistična kmetija Trnovc

 

Kriva Jelka

 

Znamenja

 

 

ZNAMENITE

OSEBNOSTI

 

 

 

 

 

Sredi vasi, sto metrov severno od dupljanske graščine, pomaknjena v breg, stoji Vogvarjeva hiša. To je lesena stavba s pritličnim stanovanjskim delom in enonadstropnim gospodarskim poslopjem. Danes je stavba stara preko 200 let in se je skoraj nespremenjena ohranila iz druge polovice 18. stoletja.

Pritlični stanovanjski del stavbe je oblikovan v tradiciji lesenih kmečkih domov, s sredinsko vhodno vežo s črno kuhinjo, z večjim bivalnim prostorom, imenovanim hiša, z ene strani in manjšo kamro z druge. Hiša je bila krita s slamo, danes je stanovanjski del pokrit z leseno kritino, skodlami. Nekoč je edina svetloba prihajala v hišo skozi mala okenca na smuk. Eno je še v celoti ohranjeno v vhodni veži, ostala so kasneje zamenjali z večjimi. Tudi notranjost, ki je bila nekoč lesena so kasneje ometali. Delno se je lesena gradnja v notranjosti ohranila le v vhodni veži.

Gospodarsko poslopje, ki je višje in se drži hiše, je s cestne strani enonadstropno, z vzdolžnim gankom, pod katerim je vhod v klet. Vhod na pod pa je s strani, po brežini, kjer se teren dvigne do prvega nadstropja.

Danes je v stanovanjskem delu stavbe urejen etnografski muzej s tipično opremo tedanjih bivalnih prostorov. Tako je največji bivalni prostor s kmečko pečjo z ene strani in kotom z druge, opremljen še s skrinjo, predalnikom, klopjo ob peči, starimi slikami po stenah in drobnimi osebnimi predmeti nekdanjih prebivalcev.

 

 

 

 

 

 

V črni kuhinji, ki je skoraj v celoti ohranjena, je predstavljena posoda, pribor in orodje, ki ga je gospodinja uporabljala pri vsakodnevnih opravilih. V kotu stoji značilna miza za mesenje testa - mentrga.

      

V manjši sobi, kamri pa je predstavljena nekdanja čevljarska obrt s tipičnimi orodji, stroji, pomagali, polizdelki in izdelki tedanjih čevljarjev. Zbirka je postavljena tako, da so predstavljena tipična čevljarska delovna mesta.

Ob oknu je postavljena čevljarska miza za dva pomočnika, od katerih je eden izdeloval moške čevlje, drugi ženske. Ob mizi je bil še prostor za vajenca, ki je poleg tega, da je stregel vsem čevljarjem, predvsem pripravljal čevljarsko nit - dreto. Moral pa je pomagati tudi gospodinji, popaziti mojstrovega dojenčka, če je bil pri hiši, nakrmiti živino, predvsem pa zvečer pomesti delavnico in mojstru očistiti čevlje. Ob velikem čevljarskem šivalnem stroju je bilo delovno mesto za prešivalko, šteparco, ki je šivala zgornje dele čevljev. V sredini sobe pa je postavljena miza za mojstra, ki je urezoval zgornje dele čevljev, opravljal zahtevnejša dela in vodil delavnico.

 

Na policah so razpostavljena orodja, usnje, polizdelki in dokončani čevlji. Na steni pa je nekaj starih fotografij dupljanskih čevljarjev. Čevljarstvo je bilo nekoč v Dupljah močno razvito, saj se je skoraj v vsaki hiši vsaj eden izučil tega poklica.

 

 

Muzej v Vogvarjevi hiši smo krajani pričeli urejati spomladi 1996 in ga meseca junija istega leta odprli za oglede. Kasneje je bila stavba ob pomoči občine Naklo in Ministrstva za kulturo delno obnovljena. Ostala pa je še ureditev notranjsosti, predvsem pa bogate etnografske zbirke. Zavedamo se, da v tako kratkem času ni mogoče ustrezno obnoviti stavbe in urediti zaključene etnografske zbirke, zato je le ta zasnovana tako, da jo bo možno razširjati in dopolnjevati. Prvo ureditev Vogvarjeve hiše in etnografske zbirke smo krajani opravili sami ob znatni podpori zagnanih posameznikov, ki se jim iskreno zahvaljujemo. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli pomagali pri oživitvi Vogvarjeve hiše, še posebej donatorjem, ki so prispevali predmete za nastajajočo zbirko.

 

360 stopinjska panoramska slika notranjosti Vogvarjeve hiše

na spletni strani občine Naklo

 

lokacija na google maps

 

Čevljarsko zbirko je zbral in postavil: Anton Gradišar; ureditev prostora ter priprava zloženke (junij 1996, ponatis 2001): Matjaž Mauser

Vogvarjeva hiša, je last občine Naklo in je od leta 1985 razglašena za zgodovinski in kulturni spomenik, z odlokom objavljenim v Uradnem vestniku Gorenjske, št. 400-014/1985-06 z dne 27.11.1985

 
 seznam
prva stran