prva stran
zanimivosti v okolici graščine Duplje
 

cerkev sv. Mihaela v Zg. Dupljah

 

 seznam

 

 

DUPLJE na Gor.

 

Cerkev Sv. Vida v Spodnjih Dupljah

 

Vogvarjeva hiša v Spodnjih Dupljah

 

Vogvarjeva hiša - RAZSTAVIŠČE NA PODU

 

Arneževa luknja v Spodnjih Dupljah

 

Cerkev sv. Mihaela v Zgornjih Dupljah

 

Turistična kmetija Trnovc

 

Kriva Jelka

 

Znamenja

 

 

ZNAMENITE

OSEBNOSTI

 

 

 

 

podružnična cerkev sv. Mihaela v Zgornjih Dupljah

 

Podružnična cerkev sv. Mihaela v Zgornjih Dupljah stoji ob robu strnjenega dela vasi ob vznožju Udin boršta pod Gradiščem. Cerkev so gradili v večih fazah. Prvič se omenja leta 1391. Prvotno je bila zgrajena v gotskem slogu, imela je obokan rebrast strop v prezbiteriju in raven lesen strop v ladji. Kasneje je bila barokizirana, s tem da niso zamenjali le nekdanji lesen strop ladje z obokom, temveč so zamenjali tudi gotski rebrasti obok prezbiterija z novim baročnim kupolastim obokom. Od stare cerkve je ohranjeno zazidano gotsko okno in pa po vsej verjetnosti sklepnika nekdanjega gotskega rebrastega oboka, ki sta danes vzidana zunaj v vhodna stebra nekdanjega cerkvenega obzidja.

 

Po vsej verjetnosti sklepnik nekdanjega gotskega oboka

 

Cerkev je dolga okoli 15 in široka 6 m. Strop prezbiterija je poslikan s freskami: Bog daje deset zapovedi, Peter pridiga na binkoštni praznik in Savel se spreobrne. Na oboku piše: »Z božjo pomočjo ino svetiga Mihaela me je prenaredila soseska ino dobrotniki v letu 1845. Zmalal Janez Grosar iz Dupelj v letu 1849«  Janez Gosar je bil domačin, v takrat sosednji vasi je imel podobarsko delavnico, njegovo delo so tudi oltarji v farni cerkvi sv. Vida v Spodnjih Dupljah.

 

Cerkev ima tri oltarje. Glavni je iz leta 1676 in je čudovito baročno delo, delno je bil popravljan leta 1889, danes pa je v celoti restavriran. Osrednja podoba na oltarju je kip sv. Mihaela, levo in desno pa stojita še sv. Volbenk in sv. Ambrož. V zgornji niši pa je kip Device Marije.

 

Na levi strani ladje je oltar sv. Marjete. Prvotno je tu stal oltar sv. Trojice, ki pa je bil zamenjan 1696, a se žal ni ohranil, tako da na njegovem mestu stoji oltar iz leta 1889 in je delo domačina Štefana Čadeža (1848-1931), ki je sprva delal v Gosarjevi delavnici, kasneje pa samostojno. Poleg sv. Marjete sta na oltarju še  kip sv. Jakoba in sv. Štefana.

 

Desni stranski oltar je posvečen sv. Urbanu in je bil prvotno postavljen sredi 17. stoletja, sedanji pa je prav tako Čadeževo delo iz leta 1889. Na sredini stoji kip sv. Urbana, levo in desno pa še kipa sv. Ludvika, kralja, in pa kip neznanega škofa.

 

oltarji cerkve sv. Mihaela v Zgornjih Dupljah

 

Prvotni zvonik je stal ob cerkvi na mestu sedanje zakristije. Ko so cerkev barokizirali so ga postavili na zahodno stran, tako da pod njim vstopamo v cerkev. Sezidali so ga v letih 1761-62.  V zvoniku vise trije zvonovi, vsi so novejšega datuma.

 

Cerkev je bila v zadnjih letih temeljito obnovljena, tako zunanjost kot notranjost, restavrirani so bili tudi oltarji, dela so bila končana 1995, ko je bila na novo blagoslovljena.

 

 

  seznam
prva stran