prva stran
zanimivosti v okolici graščine Duplje
 

 Udin boršt  -  Kriva jelka

 

seznam

 

 

DUPLJE na Gor.

 

Cerkev Sv. Vida v Spodnjih Dupljah

 

Vogvarjeva hiša v Spodnjih Dupljah

 

Vogvarjeva hiša - RAZSTAVIŠČE NA PODU

 

Arneževa luknja v Spodnjih Dupljah

 

Cerkev sv. Mihaela v Zgornjih Dupljah

 

Turistična kmetija Trnovc

 

UDIN BORŠT -  Kriva Jelka pohodne poti

 

Znamenja

 

 

ZNAMENITE

OSEBNOSTI

 

 

 

 

Naravni rezervat KRIVA JELKA v Udin borštu

Krožna pešpot KRIVA JELKA

Podeželsko naravoslovna učna pot Kriva jelka

Kulturno turistično društvo POD KRIVO JELKO Duplje

UDIN BORŠT - aktivna doživetja narave

 

Naravni rezervat KRIVA JELKA v Udin borštu

 

Obsežno gozdno območje med Kokrico in Golnikom ima danes status krajinskega parka. Zavarovano je od leta 1985, tedaj kot Spominski park Udin boršt, saj se na njegovem območju poleg dragocenosti naravne dediščine nahajajo tudi zavarovani kulturni spomeniki. To je terasasti svet, ledeniškega nastanka, tla so konglomeratni kras z jamami vrtačami in kraškimi izviri. V gozdu prevladuje rdeči bor, med listavci pa beli gaber in bukev.

Kriva jelka je predel gozda v Udin borštu, ki ga je lokalno kulturno turistično društvo z istim imenom (KTD Pod krivo jelko Duplje) uredilo leta 1998. Takrat so posadili jelko, ki nadomešča nekdanjo krivo jelko, okoli katere so se zbirali rokovnjači (po večini vojaški dezerterji), ki so prebivali in se klatili po Udin borštu v letih od 1825 do 1853. Le te omenja tudi pisatelj in publicist, ter zadnjih šest let župnik v Dupljah  Peter Bohinjec, v zgodovinski povesti "Pod krivo jelko".  Tako je naslov povesti o rokovnjačih postal tudi ime lokalnega kulturno turističnega društva in priljubljene pohodniške točke v osrčju Udin boršta. Danes je prostor urejen s klopmi, otroškimi igrali in odprto lopo, ki nudi zavetje pohodnikom, ki prihajajo sem od blizu in daleč. Dnevno prostor obišče več deset ljudi, kar je razvidno iz vpisne knjige.

 

 

na vrh

več o Udin borštu  - http://sl.wikipedia.org/wiki/Udin_boršt

 

gozdni rezervat kriva jelka:  http://www.dedi.si/dediscina/464-gozdni-rezervat-kriva-jelka

 

KROŽNA PEŠPOT KRIVA JELKA

 

Do Krive jelke vodi tudi na novo urejena in označena krožna pohodna pot, ki se prične in konča pri kmetiji Trnovc. Pot, ki je namenjena tako domačinom kot obiskovalcem, ne zahteva posebne pripravljenosti in je primerna v vseh letnih časih. Pot je dobro označena, zato se pohodnikom ni potrebno bati, da bodo zašli, kajti Udin boršt je znan po tem, da se v njem izgubijo celo domačini. Celotno pot prehodimo v treh urah zmerne hoje. Ker je pot krožna, je možnih izhodišč več: turistična kmetija Trnovc, avtobusna postaja v Zadragi ali pa vaško jedro v Spodnjih Dupljah z Dupljansko graščino in Vogvarjevo hišo.  Oktobra 2008 je KTD Pod krivo jelko Duplje izdalo lično zloženko z zeljevidom in opisom poti. Dobite jo lahko pri turistični kmetiji Trnovc ali v Dupljanski graščini.

 

 

Kartografska osnova: Upravna karta občine Naklo 1997 (uporabljeno z dovoljenjem izdajatelja, občine Naklo)

 

natisni prospekt:    pdf-stran1    pdf-stran2

 

začetek poti                               počivališče                          travnik Srednca

 

           polje pri Zadragi                       Janeževo razpelo                nekdanje sanirano smetišče v Dragi

 

       

Zadraga                                  zaprti vhod v jamo Dupulnik                 označevalna tabla

 

strmo v Udin boršt                         počivališče ob poti                    razgled proti Žiganji vasi in Tržiču

 

       pot po svetlem borovem gozdu      na novo postavljena spominska znamenja           in že smo pri krivi jelki              

 

 

zavetišče pri krivi jelki           vrnemo se po isti poti do oznake za Grad      po poti proti Spodnjim Dupljam

 

         nenavadni kažipoti                       skozi visoko praprot                

 

spomin na nekdanjo cerkev               spust v vas                        Vogvarjeva hiša                       

 

                    proti graščini                    Dupljanska graščina          cerkev sv. Vida               Kuharjevo znamenje

 

 

     kažipot na jablani                      po poti mimo jablan                    križišče poti za Nacovco

 

   

 Kuharjevo razpelo                    sadovnjak                    preko polja do glavne ceste        

 

   

mimo daljnovoda                            po klancu navzol                         travniki ob Tržiški Bistrici

 

   

                     preko prostranih travnikov                  vikendica ob poti                          mimo lope v gozd

 

   

                        v daljavi kmetija Trnovc             z mostu čez Tržiško Bistrico                  kamp Trnovc 

 

       

                             po cesti na izhodišče naše poti     Trnovčevo razpelo        Turistična kmetija Trnovc

 

zelo lep in izčrpen opis dupljanske rokovnjaške poti (takrat je severni del poti potekal po deloma spremenjeni trasi, južni del pa še ni  bil trasiran) in pa naravnih in kulturnih znamenitosti Spodnjih in Zgornjih Dupelj lahko preberemo na internetni strani:

http://www.o-fp.kr.edus.si/iearn/Legende/kraj.htm#DUPLJANSKA, ki so ga napisali učenci OŠ Naklo

na vrh

 

 

 

Podeželsko naravoslovna učna pot Kriva Jelka

 

Leta 2012 sta CTRP Kranj in Zavod ZRNO pripravila Podeželsko naravoslovno učno pot Kriva jelka kot projekt "Nature experience - brezmejna doživetja narave" v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo ob pomoči EU sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za gospodarstvo RS.   Za izhodišče sta ji bili Dupljanska orientacijska pot in Krožna pot Kriva jelka, s tem da je nova pot neprimerno daljša saj vas pretežno vodi mimo vseh naravnih posebnosti krajinskega parka Udin boršt. Bogato je opremljena s pojasnjevalnimi tablami in počivališči. Celotna pot je dolga 15 km. Začetek poti je pri turistični kmetiji Trnovc, kjer je dobro predstavljena na velikem zemljevidu.

 

 

  

 

  

 

  

 

Več o naravnih posebnostih v konglomeratnem krasu si oglejte na spletni strani

PEŠPOT PO DEŽELI KONGLOMERATNEGA KRASA

 http://eupoti.com/kras/index.htm

na vrh

 

Na Vogvarjevi hiši v spodnjih Dupljah, ki je prevzela tudi vlogo info točke za naravni park Udinboršt , si lahko ogledate informativno tablo: "UDIN BORŠT - doživetja narave in podeželja, ki so začarala že rokovnjače". Na njej so predstavljene nekatere pomembnejše naravne znamenitosti, etnološke in pa kulturno-zgodovinske znamenitosti na obrobju Udinboršta. Na osrednjem zemljevidu so označene tematske poti, ki vas vodijo po krajinskem parku Udinboršt.

 

 

 

 

 

na vrh

Kulturno turistično društvo POD KRIVO JELKO Duplje

 

Pred več kot desetimi leti je bilo ustanovljeno lokalno kulturno turistično društvo "Pod krivo Jelko" Duplje, ki vključuje Spodnje in Zgornje Duplje ter Zadrago. Ime si je novo društvo sposodilo po naslovu leta 1923 izdane zgodovinske povesti "Pod krivo jelko", ki jo je napisal pisatelj, publicist in duhovnik Peter Bohinjec (1864 - 1919), župnik v Dupljah (1913 - 1919). 

 

Vsakoletne prireditve KTD Pod krivo jelko Duplje:

 

      1.   Pohod z baklami do Krive jelke (prva ali druga sobota v januarju)

      2.   Finfranje pod Krivo jelko (druga ali tretja nedelja v maju)

      3.   Slikarski ex-tempore v dupljanski graščini (druga sobota v oktobru)

      4.   Vesela jesen v gasilskem domu (tretja sobota v oktobru)

      5.   Koledovanje pred dupljansko graščino (tretji petek v decembru)

 na vrh

 

 

UDIN BORŠT     -   aktivna doživetja narave

 

 

Slovenske počitnice, priloga slovenskih pokrajinskih časopisov, november 2013

 

 

več o UDIN BORŠTU si lahko pogledate na:  http://www.udinborst.com

 

 

 

  na vrh

 seznam

prva stran