prva stran GRAŠČINA DUPLJE  

grajski vrt - park

  

  lokacija

  informacije

GRAŠČINA NEKOČ

  zgodovina   

GRAŠČINA DANES

  zunanjost

  notranjost

  galerija

  vrt

PRIREDITVE

  aktualno

  napoved

  arhiv

OKOLICA

  zanimivosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okoli graščine je pomanjšana vrtna ureditev velikega parka, ki se stilno in oblikovno navezuje na podobo graščine in njene današnje rekonstruirane poslikave iz prve polovice 18. stoletja. Poleg poti tlakovanih z rečnimi prodci in v baročni maniri, z rezanimi pušpanovimi grmiči, obrobljenih cvetličnih gredic, je obrobje, kljub majhnosti, zasajeno z mogočnimi drevesi in grmi, ki ločujejo park od okolice in ustvarjajo občutek odmaknjenosti od zunanjega sveta. Vhod na grajski vrt poudarjajo strižene ciprese, ki s svojo urejeno obliko nakazujejo, da gre za imenitnejšo arhitekturo, obenem pa napovedujejo strogo baročno parkovno ureditev, ki jo dopolnjuje vrtna uta in kamniti stebriči s številnimi vrtnimi vazami. Tudi oleandrovci in palme v posodah, redne spremljevalke grajskih vrtov, ne manjkajo.

 

    

      

    

    

    

     

   

     

    

    

 

       

PUŠPANOV VRT OB RAZLIČNIH LETNIH ČASIH Z DRUGAČNIMI ZASADITVAMI  

 

Pušpanove zasaditve na zgornjem delu vrta v taki obliki danes ni več, ker ga je leta 2010 napadla glivična bolezen pušpanov ožig (Cylindrocladium buxicola) 

 

VRT SKOZI ČAS

1976

     

 

1979                                                  2010

   

    

    

    

    

 

 

ZGODOVINA PARKA

Pa ni ta park zgolj današnji modni dodatek. Tudi nekoč v zlatih časih je bila graščina obkrožena s parkom, vrtovi, sprehajališčem in celo ribnikom. Na Valvasorjevem bakrorezu ni povsem dobro razvidno kako je bil urejen vrt, razvidno pa je, da je bil ograjen s plotom, glavno zidano poslopje pa so obkrožala številna pomožna poslopja zgrajena po večini iz lesa, ki so po vsej verjetnosti služila kot različne shrambe. Na desni strani slike, skrito med gostimi drevesi, opazimo poslopje z neobičajno štirikapno streho, ki bi jo lahko pripisali vrtnemu paviljonu, pa tudi njegova lega v gosti senci bi bila kar primeren kraj za počitek gospode. Od nekdanjih graščinskih vrtov ni ostalo nič, poslopja, ki jih vidimo na Valvasorjevem bakrorezu so po vsej verjetnosti kasneje s prezidavami postala samostojne kmetije, ki še danes strnjeno obkrožajo graščino. Nekdanjo povezavo z graščino nam  izpričujejo tudi domača imena sosednjih kmetij: "Štalar, Podakar, Fišter,.." Pa tudi malo bolj oddaljen svet, ki je bil nekoč nesporno v graščinski lasti v starih zapisih pripoveduje svoje zgodbe. Ivan Vrhovnik nam v svoji Zgodovini dupljanske fare iz leta 1885 piše da holmu nad vasjo pravijo »na šetnji«, ki je bilo nekdanje grajsko sprehajališče. Pa tudi nekdanja grajska ribnika omenja. Ležita pa v dolinici (V Voglu)  pred vhodom v Arneševo luknjo, ki ju je napajala z obilnim izvirom. Čeprav grajske gospode že dolgo ni več, da bi se v tem prečudovitem raju sprehajala sta ribnika ostala vse do sedemdesetih let 20. stoletja, ko so izpustili vodo in ju pričeli zasipavati. Danes lahko le  s težavo opazimo zgornjo zemeljsko pregrado, nekdanji spodnji ribnik pa je v celoti melioriran in spremenjen v travnik. .

  

na mestu današnjega travnika je bil spodnji in globje v gozdu zgornji ribnik

 

   na vrh
prva stran