prva stran GRAŠČINA DUPLJE  

stavba

 

  lokacija

  informacije

GRAŠČINA NEKOČ

  zgodovina   

GRAŠČINA DANES

  zunanjost

  notranjost

  galerija

  vrt

PRIREDITVE

  aktualno

  napoved

  arhiv

OKOLICA

  zanimivosti

 

 

 

 

Današnja podoba graščine je neprimerno skromnejša od njene "zlate" dobe v 17. stoletju, predvsem pa v 18. stoletju, ko je bil njen lastnik Anton Franc Jožef Posarelli, poslanec deželnih stanov in član bratovščine sv. Dizme, združbe plemiških izobražencev, imenovane tudi Societas Unitorum. Iz njegovega časa se je deloma ohranila poslikava fasade, ki je danes obnovljena, ni pa se ohranilo mogočno drugo nadstropje ki nam ga prikazuje Valvasor v svoji Slavi vojvodine kranjske, ker je zgorelo v požaru leta 1832.

 

        

   STAVBA SKOZI ČAS:

Ko je stavba ob koncu 18. stoletja prešla iz plemiških v meščanske roke je pričela izgubljati na sijaju, ki ga je imela za življenja Franca Jožefa Posarellija, deželnega poslanca iz člana bratovščine sv. Dizme. Z menjavanjem lastništva je graščina pričela izgubljati svoj scečani videz, dokončno pa ga je izgubila s požarom leta 1832, ko je delno pogorela in bila znižana za eno nadstropje. V naslednjih 150 letih je s prezidavami in drugačnimi potrebami izgubila še tisto malo kar je ostalo grajskega na njej. Tako je bilo vse do leta 1976, ko je stavba prešla v roke družine Mauser, ki se je lotila njene obnove in oživitve iz pozabe. Do leta 1985 je potekala glavna obnova poslopja dupljanske graščine. Obnovljenemu objektu pa je bilo povrnjeno tudi nekaj kulturnega poslanstva, ki ga je nekoč to poslopje že imelo, z organiziranjem različnih prireditev in likovnih razstav. 

 

                 Stanje stavbe pred obnovo 1976                              današnje stanje 2007

   

 

   

 

   

Stanje stavbe pred obnovo 1976                              stanje  leta 2010

 

 na vrh  
prva stran